• Tovornjaki

  • Kamere in vozila

  • Plavajoče zaščitne zavese

  • Skrbimo za urejeno in čisto naravo

  • Sanacija kanalizacije brez izkopa

Ravnanje z odpadki

Ravnanje z odpadki je le eno področje varstva okolja, ki je zakonsko urejeno s številnimi predpisi. Odpadki nastajajo povsod. Nekateri so nenevarni (kosovni odpadki, odpadna embalaža, biološki odpadki, itd.), drugi nevarni (odpadno olje, odpadni barve in laki, kemikalije, itd.), za vse pa je predpisano ustrezno ravnanje. Odlaganje odpadkov je prostorsko močno omejeno in številne deponije komunalnih odpadkov so v zapiranju. Zato so ločeno zbiranje odpadkov, reciklaža in energetska predelava nujnost že danes.

Pri ravnanju z odpadki je potrebno v skladu z evropskimi usmeritvami slediti hierarhiji ravnanja z odpadki:

-preprečevanje nastajanja odpadkov,

-priprava odpadkov za ponovno uporabo,

-recikliranje,

-druga predelava (npr. energetska predelava),

-odstranjevanje (npr. sežig in odlaganje).

Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in drugi odpadki iz proizvodnje, trgovine, storitvenih in drugih dejavnosti, ki so po svoji naravi in sestavi podobni gospodinjskim. Po Zakonu o varstvu okolja se komunalni odpadki zbirajo in prevažajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja.

Nekomunalni odpadki so tisti odpadki, ki nastajajo v poslovnem oz. proizvodnem procesu zaradi samega procesa.

Eko-efekt d.o.o.

Več...
Spletna stran uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanja statistike. Sporočilo je prikazano na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).
Z nadaljnjo uporabo spletne strani ali klikom na "Strinjam se", se strinjate z uporabo piškotkov.