Dejavnosti podjetja

Podjetje izvaja storitve čiščenja odplak ter ravnanje z odplakami in nevarnimi odpadki ter zbiranjem in odvozom le teh.

Njihove naloge v okviru zgoraj predstavljenih storitev so naslednje:

• pregled cevovodov s fotokamero: izvajajo se pregledi kanalizacije in vodovodov s fotokamero s katero ugotavljajo kvaliteto položenih cevi;
• tlačni preizkus: testiranje nepropustnosti kanalizacijskih in vodnih cevovodov;
• čiščenje cevovodov: kanalizacije, tehnološke cevovode, cestne propuste, oljne lovilce v gospodinjstvih, pralnic, vozil, parkirišč in bencinskih servisov;
• saniranje poškodovanih cevovodov z ali brez izkopa.
• odstranjevanje tehnoloških odpadnih vod.
• praznjenje greznic.

Podjetje je v preteklem poslovnem obdobju dodano vrednost poslovanja doseglo predvsem z nakupom nove čistilne naprave z veljavnim okoljevarstvenim dovolenjem (gre za čistilno napravo z inovativno nadgradnjo, ki omogoča dokončno očiščenje odpadnih voda).