O nas

Podjetje EKO EFEKT d.o.o. je nastalo na podlagi preteklih izkušenj ustanovitelja in direktorja, ki jih je v 15 letih pridobil na svoji delovni poti. Podjetje je bilo ustanovljeno 4.11.2011 in registrirano na okrožnem sodišču v Kopru za opravljanje temeljne dejavnosti 37.000 (ravnanje z odplakami). Mlado podjetje je v dveh letih delovanja raslo in doseglo dobre rezultate.

Ustanovitelj podjetja in tudi njegov 95% lastnik je Vičič Damijan, ki se je za ustanovitev lastnega podjetja s takšno dejavnostjo odločil na podlagi številnih izkušenj s tega področja, ki jih je večinoma pridobival med 15 letno zaposlitvijo pri privatnem podjetju.

Panoga v katero se je s svojim delovanjem in nudenjem storitev usmerilo podjetje EKO EFEKT d.o.o. je perspektivna panoga razvitega sveta. Biti del moderno ekološko usmerjene industrije je cilj vsakega sodobnega podjetnika. Na podlagi preteklih delovnih izkušenj je ustanovitelj imel vizijo razvoja lastnega ozko specializiranega podjetja za ravnanje z odpadnimi tehnološkimi vodami. Poleg osnovne dejavnosti je podjetje začelo širiti še vzporedne dejavnosti; kot je pregled cevovodov s fotorobotom, čiščenje cevovodov, tlačno preizkušanje cevovodov, črpanje odpadnih voda in prevoz na čiščenje.

Podjetje se je v letih delovanja uspešno uveljavilo na celotnem Slovenskem tržišču in veljajo za kakovostnega izvajalca storitev s področja ravnanja z odpadki. Podjetje je z zadnjih dveh letih tudi podpisalo številne pogodbe o poslovnem sodelovanju kjer nudijo svoje storitve kot zunanji izvajalci.